Baner

Polje moje

I danas se stariji Ladimirevčani prisjećaju naziva predjela u polju. Ta su imena najčešće nastajala prema biljkama: Grabik, Brezik, Repišće, Trnovac, Kalenovica.... ili prema životinjama koje su tamo nalazile utočište. Kokošar, Krtinjače, Okunovo (okun - bulješ), dok je dio polja dobio ime prema vlasnicima koji su tamo imali zemlju: Borin gaj, Pavlovci, Ivanovačko polje, Palenovac, Bačkoš, Željkovac, Dimitrovac, Kovačeva adica, Stevančeva adica, Poznanovica...

Drugi dio polja duguje svoje ime kulturama koje su tamo dobro rodile: Kršće, Pašnjak, Dubravka, Krčevine, Kućište... i prema osobinama tla: Ravan, Pleso (golo zemljište.) Mali i Veliki Budžak, Crnice, Košnjar, Korlatine (tvrda zemlja), Dančar (pred starim grobljem) i prema položaju mjesta: Za Buzinci, Siget, Za grobljem, Adica, Buzinci, Selišće, Zagajci, Prisunčani, Otok, Đurđevica, Vrbanov gaj, Svračjak, Močilno, Ležajišće, Vrbljača, Bičino (mladi bik), Kod jošića, Ranopašnica...

27.07.1994.

 
Baner
Suveniri Vranjković
Baner
Baner
Baner
Da li podržavate dosadašnje upravljanje javnim financijama grad Valpova ?
 
Baner
Baner
Trenutno aktivnih Gostiju: 16 
Baner